Wegenbouw

BCM-ps verleent technische ondersteuning op het gebied van de wegenbouw.
De ondersteuning vindt plaats van ontwerp tot oplevering.
Hierbij wordt ondersteuning verleend aan zowel opdrachtgevers, ontwerpers, en aannemers.
Onderstaand de gebieden weergegeven waar BCM-ps werkzaam in is.

 • Asfaltverhardingen

 • Betonverhardingen

 • Elementenverhardingen

De wegenbouw wordt gekenmerkt door de onderstaande fasen:

 • Ontwerp
 • Onderbouw
 • Bovenbouw
 • Oplevering

In de ontwerpfase wordt vanaf opdracht tot en met de oplevering ondersteuning verleend bij het realiseren van het project.
Dit heeft betrekking op de onderstaande werkzaamheden:

 • Voorlopig ontwerp;
 • Definitief ontwerp;
 • Bestekstukken;
 • Toezicht

In de onderbouwfase wordt ondersteuning verleend op het gebied van projectbegeleiding tot aan het aanbrengen van de verharding.
Dit heeft betrekking op de onderstaande werkzaamheden:

 • Zandlaag
 • Riolering
 • Kabels en leigingen

In de bovenbouwfase wordt ondersteuning verleend op het gebied van projectbegeleiding tot aan de oplevering van het project.
Dit heeft betrekking op de onderstaande werkzaamheden:

 • Puinfundering
 • Verharding
 • Wegmeubilair