Voorbereiden

Het uitwerken van de werkprocessen en procedures. Hierbij worden de werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd.
Alle informatie uit de diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering of de productie, wordt samenhangend in verband gebracht en
gevisualiseerd en gerapporteerd. Hierbij kunt u denken aan formulieren, werkinstructies, protocollen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Hierbij wordt het complete vervaardigingproces van een bouwwerk vanaf de bestelling tot aan de oplevering gewaarborgd.