Toezicht

Naast de projectvoorbereiding wordt ondersteuning verleend bij het houden van toezicht op de uitvoering waardoor de kwaliteit van het product zorgvuldig wordt bewaakt.