Spoorwegbouw

BCM-ps verleent technische ondersteuning op het gebied van de spoorbouw.
De ondersteuning vindt plaats van ontwerp tot oplevering.
Hierbij wordt ondersteuning verleend aan zowel opdrachtgevers, ontwerpers en aannemers.
Onderstaand de gebieden weergegeven waar BCM-ps werkzaam in is.      

Energievoorziening:

 • Trein spoorbouw
 • Tram spoorbouw
 • Metro spoorbouw

De spoorbouw wordt gekenmerkt door de onderstaande fasen:

 • Ontwerp;
 • Onderbouw;
 • Bovenbouw;
 • Oplevering;

In de ontwerpfase wordt vanaf opdracht tot en met de oplevering ondersteuning verleend bij het realiseren van het project.
Dit heeft betrekking op de onderstaande werkzaamheden:

 • Voorlopig ontwerp;
 • Definitief ontwerp;
 • Bestekstukken;
 • Toezicht;

In de realisatiefase wordt ondersteuning verleend op het gebied van projectbegeleiding tot aan het opleveren van het project.
Dit heeft betrekking op de onderstaande werkzaamheden:

 • Draagconstructie;
 • Bovenleiding;
 • Derde rail;