Construeren

Het uitwerken van het ontwerp tot op gedetailleerd uitvoeringsniveau, waarbij met 3D modeling de bouwkundige details worden getoetst.
Daarbij rekening houdend met de geldende regelgeving en voorschriften van het ontwerp, constructieve ontwerp, installaties en fysische
uitgangspunten. Waar mogelijk wordt bij voorkeur met het 3D-CAD programmatuur gewerkt, waarbij integrale samenwerking met andere
disciplines binnen het bouwproces mogelijk is.
Bij voorkeur wordt er per discipline gewerkt met onderstaande programma’s:

  • Autocad

  • Autocad Revit 3D BIM(Bouw Informatie Model)

  • Autocad Civiel 3D

  • Autodesk Inventor 3D