Civiele Techniek

Eén van de disciplines van BCM-ps. is het verlenen van technische ondersteuning op het gebied van infrastructuur.
BCM-ps verleent ondersteuning in de meest uiteenlopende civiele werkzaamheden.

Bestekken en (vraag)specificaties, verificatieplan

Het uitwerken van het bestek inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden volgens de RAW systematiek.
Het uitwerken van de vraagspecificatie waarbij de functionele eisen t.b.v. de objecten wordt vastgelegd.
Het uitwerken van het verificatieplan zodat kan worden geëvalueerd of een object voldoet aan de gekoppelde eis ter controle op de te leveren prestatie.

Calculatie

Het uitwerken van de kostenbegroting/calculatiebegroting hetgeen kan worden gebruikt voor de kostenbewaking in de vorm van nacalculatie en kostenregistratie.
Na afronding van de calculatie- / begroting kunnen de termijnenstaten worden gegenereerd.
Deze staten dienen als basis voor de facturatie.

Constructie

Het uitwerken van het ontwerp tot op gedetailleerd uitvoeringsniveau, waarbij met 3D modeling de constructie details worden getoetst.
Daarbij rekening houdend met de geldende regelgeving en voorschriften van het ontwerp, constructieve ontwerp en installaties.
Waar mogelijk wordt bij voorkeur met het Autocad Civiel 3D programmatuur gewerkt, waarbij integrale samenwerking met andere disciplines binnen het bouwproces mogelijk is.

Projectvoorbereiding

Het uitwerken van de werkprocessen en procedures. Hierbij worden de werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd.
Alle informatie uit de diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt samenhangend in verband gebracht en gevisualiseerd en gerapporteerd.
Hierbij kunt u denken aan formulieren, werkinstructies, protocollen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.
Hierbij wordt het complete vervaardigingproces van het bouwwerk vanaf de bestelling tot aan de oplevering gewaarborgd.
Toezicht Naast de projectvoorbereiding wordt ondersteuning verleend bij het houden van toezicht op de uitvoering waardoor de kwaliteit van het bouwwerk zorgvuldig wordt bewaakt

Trein / Tram / Metro