Bestekken

Bestekken en (vraag)specificaties, verificatieplan

Het uitwerken of toepassen van het bestek inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden volgens:

  • Bestekken

  • UAV-2012

  • STABU systematiek.

  • RAW systematiek

 

Het uitwerken van de vraagspecificatie waarbij de functionele eisen t.b.v. de objecten wordt vastgelegd.
Het uitwerken van het verificatieplan zodat geëvalueerd kan worden of een object voldoet aan de gekoppelde eis ter controle op de te leveren prestatie.

  • (vraag)specificaties

  • UAV-gc

  • verificatieplan