Home

BCM project support levert technische ondersteuning op het gebied van engineering en projectbegeleiding.
Zoekt u een professional voor uw project? Wilt u duurzaam resultaat? Dan bent u bij BCM-ps aan het juiste adres.
BCM-ps wil bijdragen aan uw succes. Uw vraag is daarbij altijd het vertrekpunt.
Wilt u meer informatie over onze diensten en werkzaamheden dan kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

Profiel BCM project support

BCM project support verleent technische ondersteuning op het gebied van engineering en projectbegeleiding.
Afhankelijk van de klantvraag wordt technische ondersteuning verleend in de diverse fasen van het project
zoals de contractfase, ontwerpfase, voorbereidingsfase en uitvoeringfase.
Hierbij wordt zowel de systemengineering als de LEAN systematiek gehanteerd.

Toegevoegde waarde

BCM-ps heeft ruime ervaring op het gebied van engineering en projectbegeleiding, waardoor er direct kan worden
ingespeeld op de behoefte binnen uw organisatie.  BCM-ps biedt ondersteuning bij het invulling geven aan nieuwe
vormen van contracten en samenwerken, aan positiviteit en groei, binnen een gedeelde virtuele omgeving.
De positief-kritische blik geeft een extra impuls voor het te behalen resultaat van uw project.
BCM-ps werkt projectmatig en is vaardig in het inspelen op innovaties binnen uw bedrijf.
De belangrijkste drijfveer: het in praktijk brengen van kennis en het leveren van kwaliteit.

Capaciteitsvraag

BCM-ps is de oplossing voor uw organisatie als u op tijdelijke basis capaciteit nodig heeft.
Dit kan het geval zijn als er behoefte is aan extra kennis of capaciteit binnen uw organisatie t.b.v. het realiseren van
een project. Maar ook in het geval dat medewerkers uit uw organisatie afwezig zijn wegens ziekte of verlof.